En Norrbygrabb med affärssinne

Per Jansson är född 1818 i Murars Lilla Kärrbäck.bild-murars
Han är femte barnen till bonden Jan Jansson och hans hustru Maja Persdotter. När fader Jan avlider 1824, tar äldsta broder Johan över fastigheten. Per flyttar 1838 som dräng till Skäggebo men redan året därpå 1839 flyttar han 20 år gammal till Sala,  Per hade som dåtidens barn ingen skolgång. Trots detta var han duktig på att räkna, en förmåga han troligen fått i arv av sin far. Han tog tjänst hos handlaren och rådmannen Johan Nordqvist, och där stannade han i sju år.

Sedan blev det bergsmannan Nordstedt som fick ta del av Per Jansson tjänster. Per blev den som skulle styra med allt, och blev en stor tillgång för bergsmansfamiljen. Nordstedt dog ett år efter att Per blivit anställd. Han stannade kvar på sitt arbete och kände sig tydligen allt mäktigare. Han började kalla sig Nordstedt.

Bara ett år efter Nordstedts död gifte sig Per med änkan. Nu kom tillfället Per väntat på, det vill säga han började med affärsverksamhet, till en början i liten skala med spannmål. Han gick gärna till torget för att ta del av spannmål som bönder kört dit. Ofta var han sent ute för att köpa billigt, till exempel kunde det som blivit kvar efter dagens affärer köpas till nedsatt pris. När efterfrågan var stor mötte han bönderna vid tullarna för att vara före andra uppköpare.

Som tidigare nämnts hade Per inte gått i någon skola. Att träna upp skrivkonsten hade han ingen större lust med, det fick räcka med att kunna räkna. Järnvägstjänstemännen på den tiden brukade prata om hur dråpliga fraktsedlarna såg ut som grosshandlare Nordstedt egenhändigt skrivit. Per Nordstedt var annars en trygg och pålitlig man och hjälpsam mot alla. Trots den klena skolunderbyggnaden gjorde hans affärsbegåvning sig gällande. Något ordentligt skrivbord höll han sig inte med, utan affärerna skötte han, åtminstone till en början, via en chiffonjé. I klaffens lådor kunde pengar och papper ligga huller om buller. Men han var säker på sig själv och ingen fick lägga sig i hans affärer.bild-nordted

Vid ett tillfälle hade Per gått i borgen för en garvare, som senare gick i konkurs. Förlusten blev avsevärd, ja så stor att man blev fundersam på banken. Den gamle bankdirektören Rydin gick till Nordstedt för att se hans böcker. Nordstedt svarade då: Sköt du dina böcker, så sköter jag mina.

Grosshandlare Nordstedt gick varje dag till stadshotellet för att äta. ”Salta biten” var hans favoriträtt. När hotellet var nybyggt hade Uplandsbanken sitt kontor i nedre våningen. Då Nordstedt kom stannade han ofta upp i banklokalen för att se om där fanns någon som han kunde få sällskap till bords med. Fanns det ingen fick gärna någon av banktjänstemännen göra honom sällskap. Han vill ogärna äta ensam, så han bjöd gärna någon med sig. På kvällarna samlades stadens handelsidkare på hotellet, där det förutom förplägnad bland annat spelades vira och priffe. I dessa spel gäller nollbegäret, det vill säga ta hem så få spel som möjligt. Vid ett tillfälle hade Per fått 13 kort av samma färg, så han begärde noll, spelets högsta bud. Han hade räknat ut att han omöjligt skulle tvingas ta hem ett enda spel och skulle på så sätt, tjäna en bra slant. Han lade alla 13 korten, från tvåan till esset, framför sig och spelet skulle börja. Men han hade glömt att han skulle börja. Det innebar att han fick alla spelen. Av detta blev sedan ett ordspråk. ”Äh phä, sa Nordstedt, spelade nollan och tog alla spelen.

Per Nordstedt blev förstås engagerad i olika styrelser och nämnder i Sala. Sålunda var han ledamot av stadsfullmäktige under åren 1864-82, drätselkammaren 1871-83, kyrko och skolrådet 1881-90, och huvudman i Sala Sparbank 1874-99. 

När Nordstedt den 27 juni 1888 skrev ett donationsbrev till ett barnhem var han 80 år gammal. Vasaorden som han tilldelades var i första hand för donationen. Att han fick en gata uppkallad efter sig, Nordstedtsgatan på Jakobsdal, har väl också sin orsak i donationen. När Per Nordstedt fick Vasaorden väckte det stor uppmärksamhet i Sala. Då en fotograf från lokaltidningen skulle ta en bild ville Nordstedt inte skryta med utmärkelsen, utan gömde först medaljen i bröstfickan så att bara bandet syntes. Men av bilden i tidningen att döma fick fotografen sin vilja igenom.

Ur donationsbrevet kan nämnas följande: Bland de nödställda är det särskilt en klass, som framför allt är behjärtansvärd och även ligger mig synnerligen om hjärtat. Det är de små barnen, dessa som höra till fattiga hem eller som icke kunna sägas äga något egentligt hem, eller som i full mening sakna hem, det vill säga föräldralösa.

För deras bästa och tillika såsom uttryck av tacksamhet emot det samhälle, där min levnadsdag till större delen förflutit, vill jag härmed till Sala stad donera en summa av Fyrtiotusen (40 000) kronor.

Nordstedtska barhemmet Dalhem, tidigare kallat Rödfärgsbruket, invigdes den 28 januari 1912, på dagen 12 år efter donatorn gått ur tiden.bild-rodfargsbruket

Till invigningen hade inbjudits staden förtroendemän, vilka välkomnades av komminister Carl Jansson. Kyrkoherde Magnelli invigningstalade och efter att ha erinrat om donatorn, sade han bland annat. ”Må här barn fostras och växa till goda och nyttiga medborgare i samhället, först då är donatorns syfte vunnet, först då fyller barhemmet sina bestämmelser. På nedre botten var inrymt kök, serveringsrum, matsal, samlingsrum och arbetsrum. På den övre fanns föreståndarens sovrum samt sovsalar för barnen. Avsikten med hemmet var att det skulle drivas i samband med jordbruk för att ge sysselsättning åt de 15 barn det var avsett för.

Per Nordstedts familjeliv var inte särskilt lyckligt, hustrun förföll och en av sönerna var imbicill. Per trivdes inte hemma. Hans stora donation var väl ett uttryck för den ensamme gamle mannens längtan efter ett riktigt hem, något som livet ständigt förvägrat honom.

Utdrag ur Sala ortens hembygdsförenings årsbok 1990.
Sammanställt av Sven Johansson. (Halvarssven)
Bilder tillagda av Tjalle Forsberg, Sala Hembygd och Fornminnesförening, 2016

                                                                                                              Norrby 2015 Bosse