Öppettider museet:
Vardagar 13,00 – 16,00
Sista visning kl. 15,00. Entré 50 kr.

Öppettider receptionen:
Måndag, onsdag och fredag 08,00-16,00
Tisdag och torsdag 12,00-16,00
Öppettider kan variera.
Ring gärna receptionen: 0224-106 37.

Thomas Ahlin, vice ordförande. Tel: 072-933 73 34 E-post: thomasahlin11@gmail.com

Thomas Ahlin
ordförande.

072-993 73 34

Sven-Erik Buskenström,
skattmästare.
0224-141 53

Elin-Cathrin Johansson	 sekreterare 070-3389132 elin-cathrin.johansson@comhem.se

Elin-Cathrin Johansson
sekreterare                  
070-3389132

Anders Dahlström
vice ordförande
xxxxxxxxxxxxxxx

Kjell Bergstam
ledamot
072-2351131

Tjalle Forsberg
ledamot
070-1618385

Joachim Nordlund
ledamot
0224-677259

Per-Olov Öberg
ledamot
070-4934089

 

Göran Söderberg
ledamot

070-4248363

Ulf Jakobsson
ledamot
073-94 00 034


Majvor Nyberg är vår personal.
Telefon: 0224-106 37.
E-post: info@vasbykungsgard.se

 

Biblioteket