Vårt nationaldagsfirande är inställt.
På grund av Covid 19 avstår vi från att ha
vårt traditionella nationaldagsfirande av hänsyn till varandra.

Midsommarfirandet är inställt.
På grund av Covid 19 avstår vi från att ha
vårt traditionella midsommarfirande av hänsyn till varandra.

Våra sponsorer

Biblioteket