Bli medlem hos oss

Sala Hembygds- och Fornminnesförening har närmare 300 medlemmar.
Utav dem är det vi i styrelsen och vår personal, Maivor Nyberg, som sköter det praktiska i vardagen och i samband med våra arrangemang.
Om du vill, får du gärna vara med och jobba med oss kring arrangemangen, t. ex med kaffekokning, korvgrillning, sälja lotter, klä midsommarstången samt allsköns småplock.
Allt i en trevlig gemenskap. kanske något av våra projekt passar dig.
Kanske du bor någon annanstans och känner att du genom ett medlemskap får en länk till din hembygd?
Enskild medlem betalar 150:- om året. Familjemedlemsskap 200:-.
Ni får vår årsbok hemskickad och fritt tillträde till museet.
Ring 0224-106 37 för närmare information.