Program

Våra arrangemang 2019

26 mars
Årsmöte:  
Årsmötesförhandlingar.
Kaffeservering. Väsby Kungsgård kl.18:30.

11 maj
Kulturnatta: Öppet hus på Väsby Kungsgård 14,00 – 16,00. Föreningen visar sin samling i stora huset.

6 juni
Nationaldagsfirande: Start kl. 15,00, Sala Blåsorkester, Högtidstal, Konsert med Adamskören, Kaffeservering.

20  juni
Stångklädning: Vill ni hjälpa till att klä stången, är ni välkomna till Väsby Kungsgård kl. 18:00.

21 juni
Midsommarfirande: 
Start kl 13:00. Folkdanslag, stångresning, dans runt stången, lotterier, kaffeservering m.m.

22 juni
Friluftsgudstjänst: Väsby Kungsgård kl. 14:00, Samarbete med Svenska Kyrkan

4 augusti
Spelmansstämma: 13,00-17,00. Kaffeservering 13,00-16,00