Program för 2023

Årsmöte för Sala Hembygds- och Fornminnesförening 4 april kl. 18.30 på Blå Salen

13 maj Kulturnatta; öppet hus på Väsby Kungsgård kl. 15.00-17.00

6 juni Nationaldagsfirande kl. 15.00

22 juni Klä midsommarstången 18.00

23 juni Midsommarfirande kl. 13.00

6 augusti Spelmansstämma kl. 1300-17.00