formats.

Filmpremiär

Snart dags för premiär av filmen om Gustav II Adolf och Ebba Brahe. En kärlekshistoria som utspelades på Väsby kungsgård under 1600-talet.

Väsbys historia

På Väsby har kungar och drottningar bott när de kom för att besöka och övervaka Sala Silvergruva, som var rikets största inkomstkälla under 1500– 1600 talen.

Våra museum

Museet omfattar ca 7000 föremål. Kungsgårdens nedervåning visar hur en bostad från 1700- och 1800-talens högreståndsmiljö kunde se ut.

Vi på Väsby

Här ser du vilka finns i styrelsen för Sala Hembygds- och Fornminnesförening och vår personal. Det är vi som driver Väsby Kungsgård.
Kansliet är öppet måndag, onsdag och fredag 08,00 -16,00 Tisdag och torsdag 12,00 – 16,00 Museet är öppet 13,00 – 16,00.
Sala Hembygds- och Fornminnesförening har till uppdrag att vårda samlingarna på Väsby Kungsgård och det lokala kulturarvet.