formats.

Nyheter

En av våra medlemmar som saknar föreningens årsbok från 1952 till sin samling, är intresserad av att komma i kontakt med någon som har den och kan tänka er att sälja...

Väsbys historia

På Väsby har kungar och drottningar bott när de kom för att besöka och övervaka Sala Silvergruva, som var rikets största inkomstkälla under 1500– 1600 talen.

Våra museum

Museet omfattar ca 7000 föremål. Kungsgårdens nedervåning visar hur en bostad från 1700- och 1800-talens högreståndsmiljö kunde se ut.

Vi på Väsby

Här ser du vilka finns i styrelsen för Sala Hembygds- och Fornminnesförening och vår personal. Det är vi som driver Väsby Kungsgård.
Museét har öppet måndag - fredag 13.00-16.00. Receptionen öppet måndag – fredag 8.00 – 16.00
Sala Hembygds- och Fornminnesförening har till uppdrag att vårda samlingarna på Väsby Kungsgård och det lokala kulturarvet.